กวดวิชากวดวิชา

กวดวิชา

กวดวิชา


กวดวิชา
 

เกี่ยวกับเรา โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. Station of Education

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. Station of Education มีความตั้งใจดูแล และใส่ใจกับนักเรียน ที่เข้ามา
กวดวิชา กับโรงเรียนกวดวิชาของเรา เพราะเราตระหนักดีว่า การศึกษาทุกแขนงวิชาล้วนมีประโยชน์
รู้อะไรให้รู้จริง การจะรู้จริงได้ต้องได้ครูดีครูดีมิใช่ต้องมีความรู้ อย่างเดียว แต่ต้องรู้วิธีการถ่ายทอด
ต้องรู้วิธีการให้ได้ใจเด็ก  ต้องรู้ ธรรมชาติของเด็ก แต่และวัย และให้ได้ผลดีเยี่ยม  ครูต้องรู้ใน
ธรรมชาติ ของเด็กแต่ละคน ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นรายบุคคล 
 

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนกวดวิชา S.O.E. Station of Education

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. ต้องการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอน ในการกวดวิชาให้กับนักเรียนให้ได้
คุณภาพสูงทั้งด้านวิชาการ และเทคนิคการสอนที่สนุกน่าสนใจ

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. ต้องการกระจายคุณภาพ และ โอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางและใกล้
เคียงกัน

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. ต้องการให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด หลังเลิกเรียนช่วง
เวลารอรับผู้ปกครอง และหลักเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด โดยให้มาเรียนกวดวิชาได้

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E.มิได้เน้นแต่ด้านวิชาการแต่เน้นเทคนิคการทำให้จำง่ายกระชับและง่ายต่อการ
เข้าใจ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการกวดวิชานั้นมาใช้ได้จริง

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. เปิดกว้างในเกิดความเสมอภาค ในการเรียนรู้ของคนเมือง และคนรอบนอก
โดยการนำครูอาจารย์ที่มีคุณภาพจากในเมืองและในพื้นที่มาสอน ถึงที่ นักเรียน ไม่ต้องเสียเวลาใน
การเดินทางเพื่อไปยังแหล่งกวดวิชาในเมือง

โรงเรียนกวดวิชา S.O.E. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งครู และนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง จะได้ประโยชน์บ้าง
ไม่มากก็น้อยตามเจตนารมณ์ ในการก่อตั้ง สถาบันกวดวิชา Station Of Education.

องค์ประกอบ "การเรียนเก่ง"

1.ตัวนักเรียน     ความใสใจ มุ่งมั้น ตั้งใจ ขยัน กวดวิชา
2.ตัวครูผู้สอน    เทคนิค สนุก น่าสนใจ และเร้าใจ จูงใจให้ติดตามอยากมาเรียนกวดวิชา
3.ตัวผู้ปกครอง  ให้โอกาสในการไปเรียน กวดวิชา ชี้นำ ชักจูง เสียสละ ติดตาม วัดผล
4.ตัวทุนทรัพย์   พร้อมตามกำลัง ตามความสำคัญ ในการเรียน กวดวิชา
 

Link โรงเรียนที่น่าสนใจ

รร.สาธิตปทุมวัน รร.เตรียมอุดม รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.สตรีสมุทรปราการ
รร.ราชวินิตบางแก้ว
 
รร.บดินทร์เดชา ติวเตอร์..ชัย  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


Copyright 2010. All Rights Reserved Design by
zugasya@hotmail.com